imatدسته ی مقالات مهم

دانلود منابع آزمون آیمت IMAT ایتالیا

تحصیل آسان پزشکی در ایتالیا با تیم گاما

دانلود منابع آزمون آیمت IMAT ایتالیا

ساختار آزمون ای مت IMAt:
آزمون ورودی شامل ۶۰ سوال میباشد و هر پاسخ درست برابر ۱٫۵ امتیاز است و هر پاسخ غلط ۰٫۴ امتیاز منفی خواهد داشت. از اینرو بالاترین امتیاز ۹۰ میباشد. زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه میباشد. البته نحوه توزیع سوالات که در ذیل آورده شده است به مرور زمان در حال تغییر میباشد..

در انتهای مقاله لینک دانلود منابع آزمون آی مت IMAT پزشکی ایتالیا قرار داده شده است

دانلود منابع آزمون آیمت IMAT ایتالیا

خرید منابع imat

جهت سفارش و خرید سایر منابع آزمون آی مت

تماس بگیرید

۰۹۹۲۶۹۰۸۵۳۴

تعداد سوالات آزمون imat

اطلاعات عمومی و تست هوش (General Knowledge and Logical Reasoning) :
۲۲ سوال

زیست شناسی :۱۸سوال

شیمی ۱۲ سوال

فیزیک و ریاضی :۸ سوال

منابع آزمون آیمت ایتالیا

  • زیست شناسی آزمون ای مت IMAt:

۱) بیو شیمی: عناصر بیولوژیک،اهمیت پیوندهای ضعیف بیولوژیکی،خواص اب،مواد و مولکول های ارگانیک در موجودات زنده و عملکرد آنها،نقش آنزیم ها
۲) سلول : تئوری سلولی، سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی، غشای پلاسمایی و عملکرد آن ، ساختارهای سلولی واندامک ها و عملکرد آنها، تقسیم سلولی میوز و میتوز،کروموزم ها و بافت های جانوری انرژی زیستی : ATPانتقال انرژی شامل NAD و FAD واکنش های اکسایش و کاهش فتوسنتز،گلیکولیز،تنفس هوازی و تخمیر
۳) تولید مثل و وراثت : چرخه سلولی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، ژنتیک مندلی، ژنتیک کلاسیک، نظریه کروموزومی وراثت،کروموزوم های جنسی نقشه کروموزوم،
۴) ژنتیک مولکولی : DNA و ژن ها، کد ژنتیکی و ترجمه آن، سنتز پروتئین DNA پروکاریوت ها کروموزوم یوکاریوت ها. تنظیم بیان ژن ژنتیک انسانی، انتقال ویژگی های یک و چند عاملی، بیماری های وراثتی، مرزهای جدید ژنتیک، DNA نوترکیب و کاربرد زیست فن آوری بالقوه آن
۵) وراثت و محیط زیست :جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه های تکاملی و اساس ژنتیکی تکامل آناتومی و فیزیولوژی حیوانات و انسان ها: آناتومی اندام های بزرگ و عملکرد و اثر متقابل آنها. هموستازی، تنظیم هورمونی، سیستم عصبی، انتقال و پردازش اطلاعات و پاسخ ایمنی

  • شیمی  آزمون ای مت IMAt:
بخوانید
دوره های آمادگی آزمون IMAT ایتالیا در شیراز

۱) ساختار ماده :حالت های ماده. سیستم های ناهمگن و همگن،ترکیبات و عناصر
۲) ساختار اتم :ذرات ابتدایی، عدد اتمی و عدد جرمی، ایزوتوپ، ساختار الکترونی اتم
۳) جدول تناوبی عناصر :گروه ها و دوره ها، عناصر واسطه، خواص تناوبی عناصر, شعاع اتمی، پتانسیل یونیزاسیون،الکترون خواهی، فلزات و نا فلزا،روابط بین ساختار های الکترونیکی، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر
۴) پیوند های شیمیایی :پیوند یونی، پیوند کووالانسی، قطبیت پیوند و الکترونگاتیوی
۵) اصول شیمی غیر الی :نامگذاری و خواص اصلی ترکیبات غیر الی،اکسیدها و هیدروکسیدها، اسیدهاو نمک
۶) واکنش های شیمیایی و استوکیومتری : ورن اتمی و مولکولی، ثابت آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل گرم به مول وبالعکس، محاسبات استوکیومتری ابتدایی، حفظ تعادل واکنش های ساده، انواع واکنش های شیمیایی
۷) محلول ها:خواص حلالیت آب، انحلال پذیری، روش های اصلی بیان غلظت محلول
۸) اکسایش و کاهش :عدد اکسایش، عوامل اکسایش و کاهش
۹) اسید و باز: مفهوم اسید و باز، اسیدیته، محلول های آبی،Ph
۱۰) مبانی شیمی آلی :پیوند بین اتم های کربن، ساختار و فرمول شیمیایی انها ،ایزومرها ، هیدروکربن های الیفاتیک اروماتیک و الیسایکلیک، گروه های عملکردی الکل ها، استرها، آمین ها، آلدئیدها، کتون ها، اسیدهای کربوکسیلیک،استرها و آمیدها

  • فیزیک آزمون ای مت IMAt:

۱) اندازه گیری: اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم، کمیت های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت ها، آگاهی از سیستم متریک و سیستم CGS واحد های اندازه گیری، سیستم بین المللی واحدها (SI)
نام و روابط بین واحدهای اندازه گیری کمیت های اساسی و مشتق شده
۲) حرکت :کمیت های حرکتی، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت با شتاب یکنواخت ، حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نوسانی برای همه حرکت ها:تعریف و ارتباط بین واحد های اندازه گیری
۳) دینامیک: بردارها و عملیات روی بردارها، نیروها، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه،ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، شتاب گرانشی. چگالی ،قانون جهانی گرانش، قوانین حرکت،کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و اصل بقای انرژی
۴) مکانیک سیالات :فشارو واحدهای اندازه گیری ان تنها در سیستمSI، اصل ارشمیدس، اصل پاسکال قانونStevino
۵) ترمودینامیک : درجه حرارت و گرماسنجی،گرمایی ویژه، ظرفیت گرمایی،مکانیزم انتشار گرما، گرمای نهان،قوانین گازایده آل. قوانین اول و دوم ترمودینامیک
۶) الکترومغناطیس و الکترودینامیک: قانون کولن, پتانسیل الکتریکی و میدانی،ثابت دی الکتریک، خازن. خازن در سری وموازی،جریان مستقیم، قانون اهم، مقاومت الکتریکی، مقاومت الکتریکی در سری و موازی،کار، انرژی، اثر ژول. ژنراتور،القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب، اثر جریان های الکتریکی (حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی)

  • ریاضی  آزمون ای مت IMAt:
بخوانید
تحصیل در دانشگاه استانبول ترکیه 2022

۱) جبر و مجموعه های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، دسته بندی و مقایسه، عملیات و خواص آنها نسبت و درصد،توان،لگاریتم (پایه ۰۱ و پایه e) و خواص آنها، عبارات جبری و چند جمله ای,دوجمله ایها، توان n ام یک دوجمله ای، فاکتور گیری از چند جمله ای ها، معادلات جبری و نابرابری مرتبه اول و دوم. سیستم های معادلات
۲) توابع : مفاهیم اولیه توابع و نمودارهای انها )دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش، و غیره(توابع ابتدایی: توابع جبری کلی و جزئی، توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی،توابع معکوس ،معادلات مثلثاتی و نابرابری
۳) هندسه : چند ضلعی ها ،دایره ،اندازه گیری طول، مساحت و حجم، اندازه گیری زاویه در درجه و رادیان. سینوس،کسینوس، تانژانت یک زاویه ، فرمول های مثلثات،سیستم دکارتی، معادله یک خط راست. مفاهیم موازی و عمود برهم،فاصله از یک نقطه از یک خط مستقیم،معادله دایره، مخروط، هذلولی، بیضی و قضیه فیثاغورس
۴) آمار و احتمال: توزیع فراوانی و نمودار ان، مفاهیم آزمایشات تصادفی و احتمال

لینک دانلود:

دانلود کتاب ریاضیات آزمون  آی مت IMAT

دانلود کتاب زیست شناسی آزمون آی مت IMAT

دانلود کتاب شیمی آزمون آی مت IMAT

جهت سفارش و خرید سایر منابع آزمون آی مت
تماس بگیرید
۰۹۹۲۶۹۰۸۵۳۴
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاه خود را اینجا بنویسید یا سوال بپرسید

Please Login to comment
avatar
  توضیحات  
Notify of
Call Now Button
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
پیام در واتساپ و دریافت مشاوره سریع
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
بستن
بستن