اطلاعیه های یوس 2020

زمان ثبت نام آزمون یوس ۲۰۲۰ زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۰ تمامی دانشگاه های ترکیه

تاریخ آخرین به روز رسانی اطلاعات ثبت نام آزمون یوس ۲۰۲۰ ترکیه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دانشگاه تاریخ وساعت آزمون محل برگزاری تاریخ شروع و پایان ثبت نام هزینه آزمون
بیرونی یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ : ۳۰ استانبول چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲۰ لیر
اولوداغ بورسا شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ استانبول – آنکارا – بورسا – وان چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ الی جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
جراح پاشا شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ استانبول سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ الی پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۴۰۰ لیر
فرات الازیغ یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ آنلاین و کلاس دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ الی جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۰ لیر
عدنان مندرس آیدین یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ استانبول – آنکارا – ارزروم – آیدین شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۴۵۰ لیر
علاالدین کیقباد شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت آلانیا – آنتالیا جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ الی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۵۰ لیر
ارجیس کایسری شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ استانبول – آنکارا – وان دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ الی جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
کارادنیز تکنیک یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰ استانبول – آنکارا – وان چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
مصطفی کمال هاتای شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ هاتای دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ الی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
آنادولو یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ استانبول – آنکارا – وان دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ الی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰۰ لیر
ساکاریا شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ استانبول – آنکارا – ازمیر چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ الی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۴۰۰ لیر
۱۹ مایس سامسون شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ استانبول – آنکارا – وان پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸ الی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۵۰ لیر / ۶۰ دلار
دوملوپینار شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ استانبول – آنکارا – وان سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ الی جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۵۰ لیر
جلال بایار مانیسا یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ استانبول – مانیسا – ادیرنه دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ الی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۵۰ لیر
چوکوروا ( آدانا) یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰ استانبول – آنکارا – وان – ازمیر پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ الی جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
ییلدیز تکنیک استانبول شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ استانبول – وان دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۷۰ دلار
آنکارا شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ الی چهار شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
آکدنیز آنتالیا شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ استانبول – آنکارا – وان – آنتالیا دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ الی شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
رجب طیب اردوغان شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ تهران – استانبول – آنکارا – وان یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ الی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
بالکسیر شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ بالکسیر – استانبول – بورسا -آنکارا – تهران – تبریز دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ الی پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
آتاتورک ارزروم یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ تهران – استانبول – آنکارا شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۵۰ لیر /۶۵ دلار
دانشگاه استانبول یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تهران – استانبول – آنکارا – وان – ازمیر دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ الی دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۴۰۰ لیر | ۷۰ دلار
اینونو مالانیا یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ تهران – استانبول – آنکارا – باکو – وان دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ۳۲۵ لیر / ۶۵ دلار
نجم الدین اربکان دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت استانبول – قونیه – وان دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ الی پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۰۰ لیر
قاضی عثمان پاشا (۲) جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت توکات جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ الی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ایغدیر (غیر پزشکی) جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ایغدیر دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ الی جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر
سلیمان دمیرل اسپارتا شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ استانبول – آنکارا – باکو – وان یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ الی دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۳۲۵ لیر / ۶۵ دلار
قاضی آنتپ یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تهران – تبریز- استانبول – آنکارا – ازمیر – وان دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۳۰۰ لیر / ۵۰ دلار
جمهوریت سیواس یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ استانبول – آنکارا – وان دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۵۰ لیر / ۵۰ دلار
اژه ( اگه) ازمیر شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ استانبول – آنکارا – باکو – ازمیر دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ الی سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۴۰۰ لیر
ترابزون غیر پزشکی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت استانبول – آنکارا – ترابزون پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸ الی یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵۰ لیر
دوزجه دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ استانبول – دوزجه دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ الی جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۰۰ لیر / ۵۰۰ دلار
بخوانید
معرفی و ثبت نام دانشگاه بالیکسیر ترکیه 2020

نوشته های مشابه

دیدگاه خود را اینجا بنویسید یا سوال بپرسید

Please Login to comment
avatar
  توضیحات  
Notify of
Call Now Button
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
پیام در واتساپ و دریافت مشاوره سریع
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن